คตร.มีมติให้ก.พลังงานเลิกสัญญาประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีกลุ่มกัลฟ์ เจพี

18/12/2014 | 2182 | Tags : คตร. กัลฟ์ เจพี

 คตร.มีมติให้ก.พลังงานเลิกสัญญาประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีกลุ่มกัลฟ์ เจพี


                หลังจากตรวจสอบ "โครงการประมูลโรงไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่(ไอพีพี)ของกลุ่ม กัลฟ์ เจพี" อยู่นาน ในที่สุดคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)ก็ได้ผลตัดสินออกมาแล้ว


                โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ทางกระทรวงพลังงานโดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับหนังสือจากทางคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)ที่ตั้งโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่45/2557 โดยแจ้งถึงผลการพิจารณาตัดสินกรณีความโปร่งใสในการประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เจพี ที่ชนะการประมูลเมื่อปี 2556 แต่เพียงรายเดียวจำนวน 5,000 เมกะวัตต์ ว่าเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสและเป็นธรรมกับเอกชนผู้ร่วมประมูลรายอื่น และให้ทาง กระทรวงพลังงานในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่มเอกชนดังกล่าว แจ้งดำเนินการยกเลิกสัญญา

 

               อย่างไรก็ตามทางนายอารีพงศ์ ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวตามคำสั่งของ คตร. ให้เกิดความรอบคอบว่ากระทรวงพลังงานมีอำนาจที่จะดำเนินการบอกเลิกสัญญาได้ตามกฎหมาย ที่จะไม่ให้เอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อรัฐตามกฎหมายหรือไม่ โดยที่มีนายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน

 

               แหล่งข่าวกล่าวว่า กรณีการบอกยกเลิกสัญญากับกลุ่มกัลฟ์ เจพี ถือเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากมีเอกชนต่างชาติคือกลุ่มบริษัทมิตซุยของญี่ปุ่น ร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ  แต่หากรัฐมีข้อมูลหรือหลักฐานที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่า การชนะโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสและเป็นธรรมกับเอกชนรายอื่นที่เข้าร่วมประมูล และต้องการจะยกเลิกสัญญาจริง โดยไม่มีให้กรณีที่จะฟ้องร้องต่อรัฐได้ในภายหลัง จำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจตามประกาศ ของคสช.ในการยกเลิกโครงการ

 

              อย่างไรก็ตามในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือแผนพีดีพีฉบับใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือ(กพช.) เมื่อวันที่ 15ธ.ค.ที่ผ่านมา ยังคงบรรจุโครงการไอพีพี ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน5,000 เมกะวัตต์ ของกลุ่มกัลฟ์ เจพี เอาไว้ในแผน  โดยใช้ชื่อว่า กัลฟ์  เอสอาร์ซี ที่จะทะยอยเข้าระบบตั้งแต่ปี2564,2565,2566,2567 ปีละ 1,250เมกะวัต์ ทำให้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเพิ่ม สัดส่วนการเพิ่มเชื้อเพลิงถ่านหิน(รวมลิกไนต์)ที่ตั้งเป้าไว้ในตอนแรก 30% เมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2579 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนและ ปรับลดลงเหลือ 20-15 % จากแผนพีดีพีฉบับเดิม เมื่อสิ้นสุดปี2573 สัดส่วนถ่านหินอยู่ที่ 19%

 

            ด้านนายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีโครงการไอพีพีของกลุ่มกัลฟ์  เจพี ว่า ต้องขอเวลาในการศึกษารายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากเพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้จากกระทรวงพลังงาน   ทั้งนี้ ในส่วนของ แผนพีดีพี ฉบับใหม่ กระทรวงพลังงานกำลังเร่งจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้ เริ่มใช้ได้ในปี 2558 

 

ด้านแหล่งข่าว จากบริษัทกัลฟ์ เจพี จำกัด กล่าวว่า บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาโครงการไอพีพี 5,000เมกะวัตต์ จากการไฟฟ้าใยผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคู่สัญญา  ซึ่งยังคงมีการเตรียมการดำเนินโครงการกับทางมิตซุย ตามแผน ซึ่งหากมีการแจ้งยกเลิกสัญญาจริง ก็คงจะต้องมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายกับรัฐอย่างแน่นอน 

-------------------------------

Comment : คตร.มีมติให้ก.พลังงานเลิกสัญญาประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีกลุ่มกัลฟ์ เจพี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ