PTTOR จับมือ การบินไทยจำหน่าย Bakery ในร้าน Café Amazon

26/11/2018 | 420 | Tags : PTTOR การบินไทย Café Amazon

PTTOR จับมือ การบินไทยจำหน่าย Bakery ในร้าน Café Amazon

                 วันนี้(26 พ.ย. 2561) นางจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) และนายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นระหว่าง PTTORและการบินไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือศึกษาและพัฒนาการประกอบธุรกิจร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ   โดยได้ทดลองจัดจำหน่าย Bakery ของการบินไทยในร้าน Café Amazon   ที่ PTTOR บริหารเอง จำนวน 5 สาขา บริเวณอาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่  โดย Bakery กว่า 15 รายการร่วมวางจำหน่าย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา และมีแผนการขยายอีกจำนวน 12 สาขาภายในสิ้นปี 2561

นางจิราพร ขาวสวัสดิ์ กล่าวว่า การบินไทย ถือเป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการบิน รวมถึงด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลกมาอย่างยาวนาน อยู่คู่คนไทยมากว่า 50 ปี บันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือในการนำจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้ง การบินไทย และ PTTOR มาร่วมกันต่อยอด สร้างประโยชน์ร่วมให้เกิดขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจเดิมที่การบินไทยดำเนินการอยู่ อีกทั้งยัง สามารถทำให้ร้าน Café Amazon มีความหลากหลายของสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การบริโภคในปัจจุบันได้ดีมากขึ้น       โดยตลอดเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจร้าน Café Amazon มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการคิดค้นสินค้า และบริการใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา มีการขยายสาขา เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ พม่า ญี่ปุ่น และ โอมาน โดยปัจจุบันมี ร้าน  Café Amazon ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 2,300 สาขา  โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตให้แบรนด์ Café Amazon เป็น Top 10 แบรนด์ ในเวทีโลก  และเชื่อมั่นว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้าน Café Amazon สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างตรงใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นก้าวสำคัญในการนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกันระหว่าง THAI Catering และ Café Amazon ต่อไป

นายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย ฯ กล่าวว่า  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและขอขอบคุณที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ที่ให้ความไว้วางใจโดยขยายความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันระหว่างร้าน Café Amazon  กับฝ่ายครัวการบิน โดยฝ่ายครัวการบิน จะวางจำหน่ายสินค้าประเภท  แซนวิช เบเกอรี่ สลัด และอาหารพร้อมทานกว่า 20 ชนิด ภายใต้แบรนด์   " THAI Catering"   ในร้าน Café Amazon ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในย่านถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง และถนนพหลโยธิน เพิ่มอีก 12 สาขา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 รวมเป็น 17 สาขา ส่วนร้าน Café Amazon  สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกกว่า 70 สาขา ที่บริหารโดย PTTOR นั้น คาดว่าจะเริ่มทยอย   วางจำหน่ายในสาขาต่างๆ ได้ในช่วงต้นปี 2562 นอกจากนี้ PTTOR และบริษัท การบินไทยฯ โดยฝ่ายครัวการบิน วางโครงการในอนาคตเป็นการเปิดร้านร่วมกัน ในลักษณะของ Co-Branding คือ เป็นการรวมกันระหว่างร้าน Café Amazon  และร้านพัฟแอนด์พาย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการร่วมกันพัฒนาสินค้าอาหารแช่แข็งเพื่อจะนำไปวางจำหน่าย ในร้าน Café Amazon ในสาขาต่างประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

 

Comment : PTTOR จับมือ การบินไทยจำหน่าย Bakery ในร้าน Café Amazon
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ