"​แพนดอร่า"โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานกว่า 43%


"แพนดอร่า"โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานกว่า 43%

 

 


นายอนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ผู้จัดการบริหารโครงการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี แบรนด์ "แพนดอร่า" เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะ ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดของไทย ได้วางแนวทางกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการผลิตตามมาตรฐานการจัดพลังงาน ISO  5001 : 2011  เพื่อการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  ซึ่งใน ปี2562 บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวทีในเวที ASEAN Energy Awards 2018  ที่ประเทศสิงคโปร์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  นับเป็นความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในด้านการลดต้นทุนพลังงาน ที่สามารถลดได้กว่า 43% ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา หรือคิดเป็นมูลค่า 17-21 ล้านบาท

ทั้งนี้ในขั้นตอนการผลิต สินค้าแบรนด์ "แพนดอร่า" ในแต่ละชิ้นงาน นอกจากบริษัทได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านการออกแบบ และดีไซน์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างสรรค์เครื่องประดับที่ตอบโจทย์ตลาดทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ที่เป็นตลาดเป้าหมายของ แพนดอร่า บริษัทได้เน้นนวัตกรรมการผลิตที่มีเป้าหมายการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการคิดค้นเครื่องฉีดล้างแยกเบ้าหลอมหล่อชิ้นงานอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้สามารถลดการสิ้นเปลืองปริมาณการใช้แรงดันน้ำในการอัดฉีดเพื่อนำชิ้นงานออกมา และลดการเกิดอุบัติเหตุของคนงาน ขณะเดียวกันบริษัท ยังได้วางระบบการผลิตแบบ Flow Line  ที่รวบรวมกระบวนการผลิตตกแต่งชิ้นงานเข้ามาไว้ที่เดียวกัน  ซึ่งถือเป็นรูปแบบการผลิตใหม่ล่าสุดในวงการเครื่องประดับ อัญมณี ที่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงานตั้งแต่ขั้นต้นทาง จนถึงปลายทางในการผลิตสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์  บนหลังคา ขนาดผลิต 0.98  กิโลวัตต์ ในโรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัท  ประกอบด้วย 1. โรงงานใหม่แห่งที่ 2 สาขาลำพูน 2. อาคารใหม่ Triple A กรุงเทพฯ 3. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ  พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) ในอาคารทุกแห่งของบริษัท สามารถผลิตน้ำเย็นเพื่อใช้การปรับอากาศภายในอาคาร                    เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป

Comment : "​แพนดอร่า"โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานกว่า 43%
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ