ปตท. คว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม SET Award 2018


ปตท. คว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม SET Award 2018

 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม จากผลงาน Integrated Pipeline Maintenance and Monitoring System หรือ iPMMS  ในงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยเป็นระบบการป้องกันสนิมด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี หรือระบบ Cathodic Protection ทางไกลแบบออนไลน์ สำหรับงานตรวจสอบระบบป้องกันการผุกร่อนภายนอกท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โดยนวัตกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจดูแลความมั่นคงแข็งแรงของท่อซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของประเทศ และประชาชนที่อยู่รอบแนวท่อส่งก๊าซฯ ให้ปลอดภัย อีกทั้งมีการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ลดต้นทุนของการตรวจสอบ บำรุงรักษาท่อฯ ได้กว่า 7.5 ล้านบาทต่อปี

           "รางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่ ปตท. ที่มุ่งมั่นตั้งใจนำดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างดียิ่ง โดยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวนำไปใช้งานจริงในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี รวมถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก และมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมทั้งระบบของสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ต่อไป" นายชาญศิลป์ กล่าว

ทั้งนี้ iPMMS เป็นผลงานความร่วมมือกันทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ปตท. ได้แก่ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้ส่งข้อมูล และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ NB-IoT เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการโดยใช้ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน (Digitalization) ร่วมกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

Comment : ปตท. คว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม SET Award 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ