รมว.พลังงานลั่นได้ข้อสรุปสอบกลุ่มกัลฟ์ เจพี เร็วๆนี้


รมว.พลังงานลั่นได้ข้อสรุปสอบกลุ่มกัลฟ์ เจพี เร็วๆนี้

 

หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)มีมติเกี่ยวกับการประมูลโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี  ออกมาแล้ว ทางนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน ให้ความเห็นว่า คตร.มีหนังสือถึงกระทรวงพลังงานให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโครงการไอพีพี ขนาด 5,000 เมกะวัตต์ กับบริษัทกัลฟ์ เอส อาร์ ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มกัลฟ์เจพี  ว่า ทางคตร.ได้ขอให้กระทรวงพลังงานตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ  และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานน่าจะได้ข้อสรุป ส่วนกระทรวงพลังงานจะมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้นั้นยังบอกไม่ได้

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรณีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่มกัลฟ์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) เพียงกลุ่มเดียว กำลังการผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได้ประกาศผลไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ด้วยอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.2372บาท/หน่วย และมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ไปแล้ว ในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้เงินลงทุนมากกว่าแสนล้านบาท และ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณีที่ กฟผ.บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชน ในลักษณะนี้มาก่อน  การสั่งให้ยกเลิกสัญญาจึงต้องอาศัยอำนาจพิเศษจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เท่านั้น และจะต้องมีเหตุผลที่สามารถอธิบายต่อสังคมและนักลงทุนได้

 

ทั้งนี้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือแผนพีดีพีฉบับใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือ(กพช.) เมื่อวันที่ 15ธ.ค.ที่ผ่านมา ยังคงบรรจุโครงการไอพีพี ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ ของกลุ่มกัลฟ์ เจพี เอาไว้ในแผน  โดยใช้ชื่อว่า กัลฟ์  เอสอาร์ซี ที่จะทะยอยเข้าระบบตั้งแต่ปี2564,2565,2566,2567 ปีละ 1,250เมกะวัต์

 

นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวถึง กรณียกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไอพีพีของกลุ่มกัลฟ์ ว่า  สนพ.คงต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการที่กระทรวงพลังงานตั้งขึ้น โดยมีนายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งหากต้องมีการยกเลิกโครงการดังกล่าวจริง ก็จะไม่มีผลกระทบต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือพีดีพี ฉบับใหม่ มากนัก เนื่องจาก ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คำนึงถึงแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน  ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่ 22ธ.ค. นี้ คาดว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าเมื่อสิ้นปี 2579 จะปรับลดลงพอสมควร  และทำให้สามารถชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าออกไปได้อีก    อย่างไรก็ตามหากยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมา การจัดทำแผนพีดีพี ฉบับใหม่ (2558-2579) ก็จะยังบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐ เอาไว้ตามปกติ

 

ทั้งนี้ ในแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะมีการส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ามาเป็นหลอดแอลอีดี ที่ช่วยประหยัดพลังงานลงจากเดิม และการส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร นั้นคาดว่าจะสามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้เกือบ10,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเอามาคำนวณใช้ในแผนพีดีพี ประมาณ 74% ของเป้าหมายที่คาดว่าจะประหยัดได้  ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะมีสัดส่วนประมาณ 16,000-17,000 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 15-20% ของแผน

.............................

Comment : รมว.พลังงานลั่นได้ข้อสรุปสอบกลุ่มกัลฟ์ เจพี เร็วๆนี้