ปตท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกวดวาดภาพครั้งที่ 19


ปตท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกวดวาดภาพครั้งที่ 19

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวพูนศรี ธัญลักษณ์เมธา  ผู้จัดการ  ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( ยืนกลาง)  ร่วมกับ รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ 4 จาก ซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19  ในหัวข้อ  "ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand"  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินทร์) เพื่อสืบสานความงดงามและความภูมิใจในศิลปะสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไปโดยมีผู้เข้าสมัครรวมทั้งสิ้น 929 คน

Comment : ปตท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกวดวาดภาพครั้งที่ 19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ