สมาคมกังหันลมฯร้องนายกทบทวนฟีทอินทารีฟลมใหม่


สมาคมกังหันลมฯร้องนายกทบทวนฟีทอินทารีฟลมใหม่


            นายอัครินทร์ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมกังหันลม(แห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า สมาคมฯได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทบทวน ระบบการให้เงินสนับสนุน "การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามต้นทุนที่แท้จริง" หรือ ฟีทอินทารีฟ ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา กำหนดให้ฟีทอินทารีฟสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพียงแค่ 6.06 บาทต่อหน่วย ซึ่งต่ำกว่าการลงทุนที่แท้จริง


    รวมทั้งจะทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้ากังหันลมขนาดเล็กมาก(วีเอสพีพี)ที่ผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ จะประสบปัญหาขาดทุนและไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้ากังหันลมขนาดเล็ก(เอสพีพี)ที่ผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการขาดทุน


    ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้ากังหันลมที่ผ่านมาใช้เวลากว่า 4 ปีในการศึกษาและพัฒนา ซึ่งต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 65 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ดังนั้นอัตราฟีทอินทารีฟขั้นต่ำควรอยู่ระดับ 6.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะได้ผลตอบแทนการลงทุนระดับ 10-14 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นอัตราที่ธนาคารพาณิชย์จะปล่อยกู้ได้ แต่ฟีทอินทารีฟที่ กพช.ประกาศออกมา 6.06 บาทต่อหน่วยทำให้ผลตอบแทนการลงทุนลดเหลือ 4.5-8.5% ซึ่งต่ำเกินกว่าธนาคารพาณิชย์จะรับพิจารณาปล่อยเงินกู้


    อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับปัญหาการออกกฎหมายผังเมืองมาตรา 88 ที่มีผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานลมกลายเป็นโรงงานที่ต้องควบคุมพิเศษร้ายแรง ทำให้อุตสาหกรรมพลังงานลมหายไปกว่าครึ่ง อีกทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ยังลดสิทธิประโยชน์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ไม่อยู่ในพื้นที่ด้อยพัฒนาอีกด้วย และเมื่อต้องประสบกับอัตราฟีทอินทารีฟใหม่ที่ไม่คุ้มค่าการลงทุนยิ่งกลายเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ โดยเมื่อเทียบกับระบบการให้เงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า(แอดเดอร์)ที่รัฐสนับสนุนก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการขายไฟฟ้าได้รวม 7 บาทต่อหน่วย แต่หากใช้ระบบฟีทอินทารีฟที่ 6.06 บาทต่อหน่วยระยะเวลา 20 ปี จะส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานลมรายเล็กหยุดชะงักและสิ้นสุดโครงการลงได้ในที่สุด


    นอกจากนี้เป้าหมายเดิมที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าจะผลิตไฟฟ้าพลังงานลมให้ได้ 1,800 เมกะวัตต์ จะไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะขนาดใช้ระบบแอดเดอร์ 7 บาทต่อหน่วย การผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจริงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมายังได้ไม่ถึง 200 เมกะวัตต์ต่อหน่วย

อย่างไรก็ตามสมาคมฯ เตรียมยื่นหนังสือถึง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เพื่อให้เข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานกับภาครัฐ ทบทวนการให้ฟีทอินทารีฟโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น นอกจากนี้กำลังพิจารณาจะขอความคุ้มครองจากศาลปกครองกลาง เพื่อไม่ให้อัตราฟีทอินทารีฟ 6.06 บาทต่อหน่วยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ชั่วคราวด้วย

-------------------------

 

Comment : สมาคมกังหันลมฯร้องนายกทบทวนฟีทอินทารีฟลมใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ