เชฟรอนผิดหวังพ่ายการประมูลแปลงเอราวัณ-บงกช


เชฟรอนผิดหวังพ่ายการประมูลแปลงเอราวัณ-บงกช

 บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการของแหล่งเอราวัณและบงกชในการประมูลครั้งนี้ ทั้งนี้เชฟรอนได้ยื่นข้อเสนอที่มีแผนการดำเนินงานและการลงทุนอย่างเหมาะสมในทางปฏิบัติ สามารถนำทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เคารพการตัดสินใจของภาครัฐ และจะยังคงมุ่งมั่นในภารกิจจัดหาพลังงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับราชอาณาจักรไทยต่อไป

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมกำรบริหาร บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า "ผมเชื่อมั่นว่าบุคลากรชาวไทยที่เปี่ยมด้วยความสามารถของเชฟรอน มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของราชอาณาจักรไทยมามากกว่าครึ่งศตวรรษ นับเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจยิ่ง"

Comment : เชฟรอนผิดหวังพ่ายการประมูลแปลงเอราวัณ-บงกช
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ