กบง.เล็งขึ้นภาษีดีเซลถึงเป้า 4บาทต่อลิตร

23/12/2014 | 1534 | Tags : กบง. ภาษีดีเซล

กบง.เล็งขึ้นภาษีดีเซลถึงเป้า 4บาทต่อลิตร


ปรับนโยบายด้านพลังงานกันอีกครั้ง เมื่อนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในกลุ่มเบนซินและโซฮอล์ทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นน้ำมัน 3 ชนิด คือ แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์อี85 และดีเซล คงราคาเดิม ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

            อย่างไรก็ตามสำหรับน้ำมันดีเซลที่ไม่ปรับลดราคาหน้าปั๊มลง เพราะกบง.มีมติให้เรียกเก็บเงินดีเซลส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทน ในอัตรา 70 สตางค์ต่อลิตร ทำให้ขณะนี้ผู้ใช้ดีเซลต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯรวมเป็น 2.40 บาทต่อลิตร ซึ่งกระทรวงพลังงานเตรียมสะสมเงินดีเซลดังกล่าว เพื่อส่งเข้าไปในภาษีดีเซลแทน หรือเท่ากับจะมีการปรับขึ้นภาษีดีเซลอีกครั้งเร็วๆ นี้ ให้อยู่ระดับ 4 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันมีการเรียกเก็บภาษีดีเซลอยู่ 3.25 บาทต่อลิตร โดยการปรับภาษีดีเซลครั้งต่อไปจะไม่ส่งผลให้ราคาหน้าปั๊มเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

            ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน โดยให้ปรับภาษีสรรพสามิตน้ำมันทั้งหมดอยู่ระดับ 2.85-5.55 บาทต่อลิตร ซึ่งขณะนี้กำลังปรับโครงสร้างภาษีดีเซลอยู่ให้ใกล้เคียงกับเบนซินและโซฮอล์ที่สุด แต่ยืนยันว่าจะไม่ปรับลดภาษีกลุ่มเบนซินและโซฮอล์ลงอย่างแน่นอน เพื่อรัฐบาลจะได้มีเงินไว้สำหรับลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศ  

            สำหรับการเรียกเก็บเงินดีเซลเพื่อส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯในครั้งนี้ ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นจาก 149 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มเป็น 189 ล้านบาทต่อวัน ส่วนสถานะกองทุนน้ำมันสุทธิอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท

            ด้านผู้ค้าน้ำมัน แจ้งว่า ค่ายน้ำมัน ปตท.และบางจาก นำร่องลดราคาน้ำมัน 3 ชนิด ลง 30 สตางค์ต่อลิตร ได้แก่ น้ำมันเบนซิน95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันที่ 24 ธ.ค. 2557 โดยราคาน้ำมันหน้าปั๊มเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นดังนี้

            น้ำมันเบนซิน 95 อยู่ที่ 37.06 บาทต่อลิตร จากราคาเดิม 37.36 บาทต่อลิตร,น้ำมันแก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 30 บาทต่อลิตร จากราคาเดิม 30.30 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 คงราคาเดิม 28.28 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 26.68 บาทต่อลิตร จากราคาเดิม 26.98 บาทต่อลิตร,น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี85 คงราคาเดิม 22.48 บาทต่อลิตร และดีเซล คงราคาเดิม 26.89 บาทต่อลิตร  

-----------------

 

Comment : กบง.เล็งขึ้นภาษีดีเซลถึงเป้า 4บาทต่อลิตร