บางจากฯ คว้า 2 รางวัล ด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ


บางจากฯ คว้า 2 รางวัล ด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ


 

นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล International Innovation Award ในหมวด Organization and Culture ด้วยเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมทุกระดับขององค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน นำนวัตกรรมมาปฏิบัติจริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และนายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บริษัท บางจากฯ รับรางวัล International Innovation Award ในหมวด Services and Solutions สำหรับโครงการ Green Community Energy Management System (GEMS) ที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวสำหรับใช้ในชุมชน ซึ่งเป็นระบบผลิตและซื้อขายไฟฟ้าโดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

พร้อมจัดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็น Learning Lab ในการศึกษาการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการบริหารจัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในงาน International Innovation Summit 2018 และ International Innovation Awards 2018 โดยทั้ง 2 รางวัลเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่เชิดชูนวัตกรรมที่โดดเด่น และสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ลงทุนในด้านนวัตกรรมและร่วมผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Comment : บางจากฯ คว้า 2 รางวัล ด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ