7ประเด็นร้อนพลังงาน ผ่านสื่อโซเชียล ในรอบปี2557


7ประเด็นร้อนพลังงาน ผ่านสื่อโซเชียล ในรอบปี2557


ในรอบปี2557 มีประเด็นความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องพลังงานเกิดขึ้นมากมายในสังคมระหว่างรัฐและภาคประชาชนกลุ่มหนึ่ง โดยมีการขยายผลทั้งการกล่าวหา และชี้แจง ตอบโต้กันในทางสื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะFacebook อย่างเข้มข้น  ทางEnergy24hours จึงมีการรวบรวม 7 ประเด็นที่คิดว่ามีความสำคัญและคนให้ความสนใจมานำเสนอ ให้เห็นภาพที่เกิดขึ้น

1. ค้านเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21   -กระแสการคัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21 เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่ที่มีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่20ไปเมื่อปี2550  แต่ดูมีน้ำหนักและคนให้ความสนใจมากเมื่อปี2556ต่อเนื่องมาถึงปี2557  โดยแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนมองว่ารัฐควรจะชะลอระบบสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ออกไปก่อน เพราะเห็นว่ารัฐได้ผลตอบแทนน้อย และเห็นว่า ระบบแบ่งปันผลผลิต แบบที่มาเลเซียใช้ นั้น จะทำให้รัฐได้ผลตอบแทนสูงกว่า  ในขระที่ฝั่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เห็นว่าระบบสัมปทานปิโตรเลียมที่ปรับใหม่ และเรียกว่าไทยแลนด์ทรีพลัส นั้น เหมาะสมกับศักยภาพทางด้านปิโตรเลียมของไทยที่ด้อยกว่ามาเลเซีย   ในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เดินหน้าออกประกาศเปิดสัมปทานให้เอกชนมายื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่บนบกและทะเล 29แปลง ภายในวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558

2. ปตท.คืนท่อก๊าซไม่ครบ    - เรื่องของการคืนท่อก๊าซของปตท.ตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ถูกฝั่งภาคประชาชนกลุ่มคุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หยิบมาเป็นประเด็นโจมตีตลอดทั้งปี2557 โดยมีแนวร่วมจากทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ,ดร.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ที่เห็นว่า ท่อก๊าซในทะเลควรจะต้องถูกส่งคืนกลับมาเป็นของรัฐ เพราะเป็นสาธารณสมบัติที่ใช้อำนาจรัฐในการดำเนินการ  ในขณะที่ฝั่งปตท.ชี้แจงถึงขั้นตอน การดำเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด โดยที่มีกรมธนารักษ์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาเซ็นรับรอง  มีความพยายามที่จะให้เรื่องนี้ถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่ ซึ่งต้องคอยติดตามว่าจะมีผลลงเอยเป็นอย่างไร


3.ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมาก แต่น้ำมันในประเทศลดลงน้อย  -   ทั้งคุณรสนา โตสิตระกูล ,คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคุณเกียรติ สิทธิอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาชี้ประเด็นเรื่องนี้ให้สังคมเห็นว่า รัฐไม่ได้ปรับลดราคาน้ำมันในประเทศลงมาในสัดส่วนเดียวกับที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงมา40-50% โดยเฉพาะดีเซลทีราคาขายปลีกลดลงเพียง4%  พร้อมตั้งข้อสังเกตไปถึงโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันต่างได้รับกำไรที่สูงกว่าปกติ  ในขณะที่ฝั่งกระทรวงพลังงานโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงานออกมาชี้แจงว่า การที่ราคาขายปลีกในประเทศ ในส่วนของดีเซลไม่ลดราคาลงมามาก เพราะมีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพราะก่อนหน้าที่ คสช.และรัฐบาลจะเข้ามานั้นกองทุนน้ำมันติดลบอยู่ประมาณ7พันล้านบาท  และฝากไปถึงผู้ใช้ดีเซลด้วยว่า "ตาดีได้ ถึงตาร้ายก้ต้องจ่าย"


4.ข้อกล่าวหาปิโตรเคมีใช้แอลพีจีราคาถูกแถมยังแย่งภาคครัวเรือนใช้จนต้องนำเข้า  - อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของปตท.กลายเป็นแพะมาตลอดทั้งปี2557 เพราะใช้แอลพีจีที่มาจากโรงแยกก๊าซและก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นวัตถุดิบหลัก โดยมีการกล่าวหาว่าปิโตรเคมีของปตท.ใช้แอลพีจีในราคาที่ถูกกว่าที่ภาคครัวเรือนใช้  ซึ่งไม่เป็นธรรม เพราะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เป็นทรัพยากรของคนไทยทุกคนดังนั้นครัวเรือนจึงต้องมีสิทธิ์ได้ใช้แอลพีจีให้เพียงพอก่อนในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดโลก  เรื่องดังกล่าวฝั่งกระทรวงพลังงานและปตท. ออกมาชี้แจงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้เป็นทั้งเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน  และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยรัฐบาลที่ผ่านมาควบคุมราคาแอลพีจีเอาไว้ที่333เหรียญสหรัฐสำหรับภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่าต้นทุนจริง ในตลาดโลกทำให้ความต้องการใช้แอลพีจีในภาคครัวเรือนและขนส่งสูงขึ้นมาโดยตลอด จากที่ไทยเคยเป็นผู้ส่งออก ต้องกลายมาเป็นผู้นำเข้าแอลพีจีในที่สุด   ส่วนปิโตรเคมีนั้น ใช้ราคาที่อ้างอิงราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลก และมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากใช้ ซึ่งแตกต่างจากแอลพีจีที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเก็บภาษีสรรพสามิต

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานยกเลิกการนำเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยราคาแอลพีจีและเตรียมที่จะลอยตัวราคาแอลพีจี ซึ่งจะส่งผลให้แอลพีจีภาคครัวเรือนและภาคขนส่งปรับราคาขึ้นไปอีกจากปัจจุบันที่ราคาขายปลีกอยู่ที่ 24.16บาทต่อกิโลกรัม


5.ขาหุ้นปฏิรูปพลังงานค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่   -การเกิดขึ้นของขาหุ้นปฏิรูปพลังงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายเอ็นจีโอภาคใต้ เป็นการเสริมแรงคัดค้านให้กับเครือข่ายภาคประชาชนของคุณรสนา อย่างมาก โดยมีข้อเสนอกดดันรัฐบาลในแนวทางเดียวกันทั้งคัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ,ค้านการปรับขึ้นราคาแอลพีจี, โดยข้อเสนอที่แตกต่างของกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานที่สำคัญคือการคัดค้านโรงไฟฟ้ากระบี  ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันที่จะเดินหน้าโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยให้เหตุผลถึงความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าในภาคใต้ ในขณะที่กระแสและกิจกรรมของกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานเริ่มแผ่วลงเพราะอยู่ในช่วงของการประกาศกฏอัยการศึก

6.หลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นตัวกลางปฏิรูปพลังงาน   -   เป็นที่ฮือฮาและเป็นความหวังว่าประเด็นความขัดแย้งทางด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานและปตท. กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนน่าจะมีทางออกและได้ข้อยุติ เมื่อหลวงปู่พุทธะอิสระ แห่งวัดอ้อน้อย นครปฐม ซึ่งเป็นบุคคลที่ทั้งสองกลุ่มให้การยอมรับ อาสาเป็นคนกลาง จัดเวทีเสวนาหาทางออกปฏิรูปพลังงาน ที่สโมสรกองทัพบก ทั้งสองรอบ แต่ปรากฏว่า ฝั่งเครือข่ายประชาชนกลุ่มของคุณรสนา ยังยืนยันในจุดยืนเดิมของตนเอง และบางคนยังทำผิดข้อตกลงที่เคยสัญญาไว้กับหลวงปู่ จนเกือบทำให้เวทีล่ม ซึ่งเป็นที่มาที่หลวงปู่ต้องโพสต์เฟซบุคส่วนตัว ประกาศเดินทางใครทางมัน


7.รัฐปิดเกมปรับโครงสร้างราคาพลังงาน  ? ช่วงราคาน้ำมันในตลาดโลกขาลง เป็นโอกาสดีของกระทรวงพลังงานในการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันและก๊าซ โดยดีเซล มีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตจาก 75สตางค์ต่อลิตร เป็น 3.25บาทต่อลิตร โดยไม่มีผลต่อราคาขายปลีก และมีแนวโน้มว่าจะขยับขึ้นภาษีสรรพสามิตให้ไปถึง4บาทต่อลิตร ใกล้เคียงกับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล  ส่วนแอลพีจี ก็ลดการชดเชยลงและเตรียมพร้อมที่จะลอยตัวราคาให้สะท้อนต้นทุนจริงซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยระหว่างราคาแอลพีจีจากโรงแยกก๊าซ,จากโรงกลั่นน้ำมัน และแอลพีจีนำเข้า  ส่วนเอ็นจีวี มีการปรับขึ้นราคาไปแล้ว 2บาทต่อกิโลกรัม และเก็บภาษีสรรพสามิต1บาทต่อกิโลกรัม จากที่ไม่เคยมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเลย ถือเป็นความกล้าของรมว.พลังงาน ดร. ณรงค์ชัย ที่กล้าสวนกระแสเครือข่ายประชาชน  

Energy24hours

Comment : 7ประเด็นร้อนพลังงาน ผ่านสื่อโซเชียล ในรอบปี2557
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ