ไทยออยล์รับรางวัลระดับอาเซียน "TOP 50 ASEAN PLCs" สองปีซ้อน


ไทยออยล์รับรางวัลระดับอาเซียน "TOP 50 ASEAN PLCs" สองปีซ้อน


 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุวิมล ฉลวยดำรง (ที่2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร รับมอบรางวัล "TOP 50 ASEAN PLCs (TOP 11-30)" ซึ่งนับเป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ จาก Mr. Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng (กลาง), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศมาเลเซีย ในงาน The 2nd ASEAN Corporate Governance Award Ceremony 2018 ซึ่งจัดโดย Minority Shareholders Watch Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการของประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โครงการ ASEAN CG Scorecard เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดย ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของ 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่มีความมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยออยล์ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกใน 6 ประเทศของอาเซียน

Comment : ไทยออยล์รับรางวัลระดับอาเซียน "TOP 50 ASEAN PLCs" สองปีซ้อน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ