กฟผ.ต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล งดรับของขวัญและของกำนัล


กฟผ.ต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล งดรับของขวัญและของกำนัล

 

 


นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการส่งมอบความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 และต้อนรับปีใหม่ 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ กฟผ. ได้ขานรับและประกาศนโยบาย "NO GIFT POLICY" เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ กฟผ.ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน

กฟผ. มีความมุ่งมั่นปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นจรรยาบรรณการทำงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด โดย "งด" รับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกโอกาส

 

Comment : กฟผ.ต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล งดรับของขวัญและของกำนัล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ