เหตุลอบวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าสงขลาไม่กระทบจ่ายไฟภาคใต้


เหตุลอบวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าสงขลาไม่กระทบจ่ายไฟภาคใต้

 นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่   27 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 15.39 น. ได้รับแจ้งเหตุลอบวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. บริเวณ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา กฟผ. จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV พัทลุง – หาดใหญ่ 2 มีระเบิดแสวงเครื่องมัดอยู่ที่ฐานเสาโครงเหล็ก จำนวน 2 ต้น แรงระเบิดส่งผลให้ขาเสาสายส่งขาด      เสาเอียงเล็กน้อย จำนวน 1 ต้น กฟผ. จึงได้ทำการปลดการจ่ายไฟสายส่งไฟฟ้าเส้นดังกล่าวออก เพื่อให้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) เข้าปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่และเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เหลือ โดยไม่ส่งผลกระทบกับ    การจ่ายไฟ ประชาชนยังมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ สำหรับการซ่อมแซมเสาสายส่งที่ได้รับความเสียหาย กฟผ.จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ประสานงานกับจังหวัดสงขลาวางมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่จะเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่อย่างเข้มงวด

"กฟผ. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องเฝ้าระวัง เพื่อรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง   ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ หากพบเหตุผิดปกติที่ไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416" รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าว

 

Comment : เหตุลอบวางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าสงขลาไม่กระทบจ่ายไฟภาคใต้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ