กฟผ.ยันเหตุแผ่นดินไหวไม่กระทบกับเขื่อน ขอให้ประชาชนมั่นใจ

31/12/2018 | 439 | Tags : กฟผ. แผ่นดินไหว

กฟผ.ยันเหตุแผ่นดินไหวไม่กระทบกับเขื่อน ขอให้ประชาชนมั่นใจ


 

                นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวานนี้ (30 ธันวาคม 2561) เวลา 22:39 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 4.9 ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 54.72 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 59.27 กิโลเมตร ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. แล้ว พบว่า มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเป็นปกติ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย

              "กฟผ. มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนตลอดเวลา โดยได้พัฒนาระบบตรวจสุขภาพเขื่อน หรือ DS-RMS (Dam Safety Remote Monitoring System) ให้สามารถสื่อสารข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่าง ๆที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลหาสถานะความปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งสถานะความปลอดภัยเขื่อนผ่านโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ทางหน้าจอเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสภาพเขื่อนได้ผ่านเว็บไซต์ http://dsrms.egat.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง" ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กล่าว

Comment : กฟผ.ยันเหตุแผ่นดินไหวไม่กระทบกับเขื่อน ขอให้ประชาชนมั่นใจ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ