กกพ. เยียวยา ผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน "ปาบึก"


กกพ. เยียวยา ผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน "ปาบึก"

 นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้สั่งการให้ สำนักงาน กกพ. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อบรรเทาภาระผู้ใช้ไฟโดยการผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยเกินกำหนด รวมทั้งให้งดตัดไฟ และเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามจริง

"กกพ. ห่วงใยและต้องการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาภารประชาชนในพื้นที่ประสบภัย จึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้ารับอนุญาตจาก กกพ. โดยให้ดำเนินการผ่อนผันระยะเวลาการชำระไฟฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้ตัดกระแสไฟฟ้า รวมทั้งกำชับให้พิจารณาค่าไฟฟ้าให้มีความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเต็มที่" นางสาวนฤภัทร กล่าว

สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่อาจได้รับ ผลกระทบตามมาอันเกิดจากไฟฟ้าดับในพื้นที่ประสบภัย หรือการเกิดน้ำท่วมสูง มาตรการเยียวยาที่มีผลทันทีได้แก่ การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า การงดตัดไฟฟ้า และการไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ เกิดการกระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำในพื้นที่

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ในพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบ ได้แก่        เขต 10 (ราชบุรี) เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) และเขต 12 (สงขลา) ให้ดูแลและติดตามสถานการณ์ในจังหวัดต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1204

อย่างไรก็ตาม กกพ. พร้อมสนับสนุนข้อมูลและเสริมมาตรการให้กระทรวงพลังงานในการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนการดูแลการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่แท่นขุดเจาะก๊าซ หยุดผลิต และจ่ายก๊าซ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" โดยมุ่งพิจารณาให้กระทบต่อการเพิ่มขึ้นของค่าบริการไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด

 

Comment : กกพ. เยียวยา ผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน "ปาบึก"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ