บ้านปูฯชี้สถาบันการเงินและกองทุนญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุน

15/01/2019 | 264 | Tags : BANPU บ้านปู โรดโชว์

บ้านปูฯชี้สถาบันการเงินและกองทุนญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุน

 

 


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2562 สำหรับกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานนั้น เรามีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยธุรกิจถ่านหินยังคงเติบโตจากความต้องการของกลุ่มลูกค้า และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติก็มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน เรามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าภายใต้บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มาอย่างยาวนานในระดับภูมิภาค และพลังร่วมที่แข็งแกร่งจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของบ้านปูฯ ในปีนี้ คาดว่าจะเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นกว่า 300 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสถาบันการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ สามารถเดินหน้าได้ตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ เรายังพร้อมเดินหน้าสร้างเสริมศักยภาพในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน โดยเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงาน สร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบโจทย์วิถีการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพลังงาน 4.0

ปัจจุบัน บ้านปู อินฟิเนอร์จี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 151 เมกะวัตต์ รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีพลังงานทำให้สามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานที่ดีที่สุดได้อย่างครบวงจร เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เป็นต้น โดยล่าสุด บ้านปู อินฟิเนอร์จี ได้ออกแบบนวัตกรรมพลังงานแบบไมโครกริดเคลื่อนที่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) แบบเคลื่อนที่ได้เข้ามาใช้ในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

"บ้านปูฯ มีแผนโรดโชว์กับกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และความมุ่งมั่นในการเดินหน้ามองหาโอกาสสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มบ้านปูฯ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าและพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นางสมฤดี กล่าว

Comment : บ้านปูฯชี้สถาบันการเงินและกองทุนญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ