บ้านปูช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก500,000 บาท


บ้านปูช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก500,000 บาท


 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายจิรเมธ อัชชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารและพัฒนาองค์กร มอบฟูกนอนจำนวน 500 หลัง มูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี (ที่ 4 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมศักดิ์ อนันตพืช (ที่ 3 จากขวา) นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร และนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Comment : บ้านปูช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก500,000 บาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ