EA ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า-แบตเตอรี่

18/01/2019 | 720 | Tags : Event cate_sub_3_1

EA ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า-แบตเตอรี่

 นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้ง "เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ด้านยานยนต์สมัยใหม่ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ" ซึ่ง นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ได้ลงนามร่วมมือกับอีก 15 องค์กรพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันวางรากฐานและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับแผนการลงทุนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้

Comment : EA ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า-แบตเตอรี่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ