มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วม ปตท. ประกวดนวัตกรรมสีเขียว


มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วม ปตท. ประกวดนวัตกรรมสีเขียว


 

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นประธานและมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลแก่ผู้แข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว หัวข้อ "ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่กับบริษัทในกลุ่ม กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า) ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแข่งขันจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์อย่างมีทักษะและมีเหตุผล โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาในการเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติต่อไป 

Comment : มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วม ปตท. ประกวดนวัตกรรมสีเขียว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ