ปตท.ชวนส่งผลงานประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 11


ปตท.ชวนส่งผลงานประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 11


 

                บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน จัดประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562 ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 537 1261 โทรสาร 02 537 2174 หรือ ส่งทาง e-mail: passana.p@pttplc.com และ pornmanus_r@pttplc.com

Comment : ปตท.ชวนส่งผลงานประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 11
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ