บางจากฯ จับมือมหิดล รับรองคุณภาพอาหารสด ปลอดภัย

25/01/2019 | 288 | Tags : บางจาก SPAR

บางจากฯ จับมือมหิดล รับรองคุณภาพอาหารสด ปลอดภัย

 นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการรับรองความปลอดภัยผลผลิตประเภทผักสดและผลไม้สด ที่นำมาจำหน่ายในร้าน SPAR (สพาร์) และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ในคุณภาพของสินค้าที่มีความสด ใหม่ ปลอดภัยพร้อมได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ ณ ร้าน SPAR สาขาศรีนครินทร์

ในเบื้องต้น ผักและผลไม้ปลอดภัยที่ผ่านการรับรองจากคณะเทคนิคการแพทย์มีทั้งสิ้น 19 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนำมาติดฉลากเขียวและจำหน่ายในร้าน SPAR 5 สาขาแรก

สำหรับร้าน SPAR (สพาร์) ประเทศไทย เป็นร้านค้าปลีกที่บริหารโดยบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บางจากฯ เปิดให้บริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากโดยจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ที่เน้นความเป็นเลิศด้านสินค้าอาหารสด ปรุงอาหารพร้อมทานด้วยผัก ผลไม้สดที่มีความหลากหลาย คุณภาพดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิดของ ‘Fresh & Easy Food Market’

Comment : บางจากฯ จับมือมหิดล รับรองคุณภาพอาหารสด ปลอดภัย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ