บ้านปูฯ เปิดตัวสำนักงาน ณ แหล่งผลิตที่สหรัฐอเมริกา


บ้านปูฯ เปิดตัวสำนักงาน ณ แหล่งผลิตที่สหรัฐอเมริกา

 

 


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของบ้านปูฯ ในช่วงต้นปี 2562 นี้ ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บ้านปูฯ พร้อมที่จะเติบโตในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน การเปิดสำนักงาน ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของเราในสหรัฐฯ เพื่อบริหารจัดการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยความพร้อมของบริษัทฯ ในปี 2562 เราจึงตั้งงบลงทุนสำหรับธุรกิจนี้เพิ่มเติมที่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังระบบท่อและส่งขายภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ"

ด้าน นายคริสโตเฟอร์ กาลนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kalnin Ventures LLC ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุน กล่าวถึงการลงทุนของบ้านปูฯ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ว่า "ตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกับบ้านปูฯ นั้น เป็นไปอย่างอย่างราบรื่นและเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีรากฐานจากความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งจากการที่บ้านปูฯ เป็นผู้นำในธุรกิจด้านพลังงานที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ กลยุทธ์ที่ครอบคลุม ความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมุ่งมั่นลงมือปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ทำให้การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาตินี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สำหรับโอกาสการลงทุนและเติบโตในอุตสาหกรรมด้านพลังงานในสหรัฐฯ นั้นยังเปิดกว้างสำหรับบ้านปูฯ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเองหรือในกลุ่มธุรกิจพลังงานอื่น ๆ โดยทางบ้านปูฯ เองก็ยังมีความมุ่งมั่นจะลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สดใสในสหรัฐฯ ของบริษัทพลังงานชั้นนำจากประเทศไทย"

"ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างฐานการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของกลุ่มบ้านปูฯ ที่ดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศ ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน        (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ทั้งนี้ยังเป็นการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด เพื่อสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ขยายธุรกิจของเราให้เติบโต พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อยู่เสมอ" นางสมฤดี กล่าวเสริม

สำหรับพิธีเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และ นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีเปิดหน้าดิน (Symbolic Ground Breaking) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการมุ่งมั่นต่อยอดการลงทุนตามแนวกลยุทธ์ Greener & Smarter และเพิ่มความมั่นคงของการทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบ้านปูฯ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

Comment : บ้านปูฯ เปิดตัวสำนักงาน ณ แหล่งผลิตที่สหรัฐอเมริกา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ