IRPC จัดพิธีส่งมอบภารกิจ "CEO TO CEO"


IRPC จัดพิธีส่งมอบภารกิจ "CEO TO CEO"


 

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ส่งมอบภารกิจ "CEO TO CEO" ให้แก่ คุณนพดล ปิ่นสุภา ในโอกาสที่รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC คนที่ 5 ซึ่งมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสานต่อภารกิจและนำพา IRPC ไปสู่เป้าหมายการเป็น "บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563" ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี

Comment : IRPC จัดพิธีส่งมอบภารกิจ "CEO TO CEO"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ