IRPC ร่วมกับกรุงเทพมหานครประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้


IRPC ร่วมกับกรุงเทพมหานครประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และคุณชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง ตลอดจนมีวินัยในการทิ้งขยะถูกที่ ถูกเวลา สำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท โดย IRPC จะนำแบบคอกกั้นขยะที่ชนะการประกวดไปผลิตด้วยพลาสติกรักษ์โลกที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้กทม. ใช้นำร่องติดตั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยทดแทนของเดิมที่มีอยู่และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่หมาะสมต่อไป ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดคอกกั้นขยะดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.irpc.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 30 เม.ย. 62

Comment : IRPC ร่วมกับกรุงเทพมหานครประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ