ปตท.สผ.ถือหุ้นในอพิโก ขยายการลงทุนสินภูฮ่อม


ปตท.สผ.ถือหุ้นในอพิโก ขยายการลงทุนสินภูฮ่อม


 

กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562 - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จำกัด (PTTEP SP Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.8 ในบริษัท อพิโก แอลแอลซี (APICO LLC)  จากบริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ แอลแอลซี (Tatex Thailand LLC) และ บริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ ทู แอลแอลซี (Tatex Thailand II LLC) ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปี 2562 

บริษัท อพิโก แอลแอลซี มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในแปลงอียู1 และอี5เอ็น หรือโครงการ สินภูฮ่อม และมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแปลงแอล 15/43 และแปลงแอล 27/43  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า "การเข้าซื้อดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นขยายการลงทุนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง ปตท.สผ. มีความเชี่ยวชาญ โดยจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับบริษัท และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในอนาคตอีกด้วย"

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร้อยละ 55 ของโครงการสินภูฮ่อมและเป็นผู้ดำเนินการ ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมในโครงการสินภูฮ่อม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.8

โครงการสินภูฮ่อม เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบก โดยในปี 2561 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยประมาณ 79 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (12,927 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสทประมาณ 246 บาร์เรลต่อวัน

Comment : ปตท.สผ.ถือหุ้นในอพิโก ขยายการลงทุนสินภูฮ่อม