ปตท.จัดสัมมนา"กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform"


ปตท.จัดสัมมนา"กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform"

 


 

นายพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการ โรโบติกส์ เอไอ แอนด์ อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform และ นายวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 190 คน จาก 77 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ประยุกต์เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมุ่งหวังสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมกัน

 

Comment : ปตท.จัดสัมมนา"กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ