โกลว์แจ้งขายหุ้น โกลว์ เอสพีพี 1 ให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์


โกลว์แจ้งขายหุ้น โกลว์ เอสพีพี 1 ให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์

 

 


ตามที่  บริษัทโกลว์ จำกัด ("บริษัทฯ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท โกลว์ เอส พีพี 1 จำกัด ซึ่งการประกวดราคาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท บีกริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้กับ บริษัท บีกริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด มีมูลค่า 3.30 พันล้านบาท

โดยโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ระยอง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า124 เมกะวัตต์  ไอน้ำ 90 ตัน/ชม.,น้ำปราศจากแร่ธาตุ 190 ลบ.ม./ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ดำเนินการผลิตภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(เอสพีพี) ตั้งแต่ปี 2541 และจะได้รับการต่ออายุสัญญาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Comment : โกลว์แจ้งขายหุ้น โกลว์ เอสพีพี 1 ให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์