บ้านปูฯ ไม่กระทบมาตรการกีดกันนำเข้าถ่านจากออสเตรเลียของจีน


บ้านปูฯ ไม่กระทบมาตรการกีดกันนำเข้าถ่านจากออสเตรเลียของจีน

 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลียของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว เนื่องจากถ่านหินที่ทางบริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศจีนนั้นมีปริมาณน้อย ไม่ได้มีนัยสำคัญ อีกทั้งท่าเรือที่ได้รับผลกระทบนั้นมี 5 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือต้าเหลียน (Dalian) ท่าเรือป้าอวี๋เชวียน (Bayuquan) ท่าเรือผานจิ่น (Panjin) ท่าเรือตานตง (Dandong) และท่าเรือเป่ยเหลียง (Beiliang) ซึ่งไม่ได้เป็นท่าเรือที่บริษัทฯ ใช้ในการส่งมอบถ่านหิน"

"กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ให้ความสำคัญต่อศักยภาพและมาตรการในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะเติบโตในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรตามคำมั่นสัญญา Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ นั้น เรายังมุ่งมั่นสร้างฐานการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับธุรกิจใน 10 ประเทศ ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง)กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ทั้งยังเป็นการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอดอีกด้วย" นางสมฤดี กล่าวเสริม

Comment : บ้านปูฯ ไม่กระทบมาตรการกีดกันนำเข้าถ่านจากออสเตรเลียของจีน