ปตท. มอบน้ำมันสนับสนุนกิจการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

          นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ส่งมอบบัตรเติมน้ำมัน PTT Cash Card จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่า 6 ล้านบาท ให้แก่ พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ภายใต้ "โครงการกองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย"  เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Comment : ปตท. มอบน้ำมันสนับสนุนกิจการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ