ปตท.สนับสนุน 10 ลบ.โครงการวิ่งกระตุกหัวใจกับสภากาชาดไทย 

เมื่อเร็วๆ นี้  นายกฤษณ์  อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนกลุ่ม ปตท. มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย  ในการสนับสนุน "โครงการวิ่งกระตุกหัวใจ" ของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)  สำหรับส่งต่อเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินแก่ประชาชน ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

Comment : ปตท.สนับสนุน 10 ลบ.โครงการวิ่งกระตุกหัวใจกับสภากาชาดไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ