IRPC ส่งมอบกรวยยางจราจรให้กับอาคารสงเคราะห์ ทบ. 


นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกรวยยางจราจร ที่ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก Green ABS ที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ ให้กับ ร้อยตรี ปฏิวัติ เปลี่ยนขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. ส่วนกลาง (เกียกกาย) เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการจราจร และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ อาคารสงเคราะห์ ทบ. ส่วนกลาง ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 10

IRPC ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก ที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ ถึง 35 % เพื่อนำมาขึ้นแบบกรวยยางจราจร ซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Comment : IRPC ส่งมอบกรวยยางจราจรให้กับอาคารสงเคราะห์ ทบ.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ