โกลว์ ตั้ง "ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย " เป็นCEOคนใหม่ 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) อนุมัติแต่งตั้ง นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

นายปจงวิช  จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน ประเทศสหัฐอเมริกา

นายปจงวิช ได้ทำงานกับโกลว์เมื่อปี 2539 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาดของการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ต่อมาได้รับผิดชอบดูแลงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี จนกระทั่งโรงไฟฟ้าเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี นายปจงวิชได้ทำหน้าที่สำคัญต่างๆ ในหลายๆ ด้านขององค์กร เช่น งานด้านการผลิตในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ด้านพัฒนาธุรกิจเป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพัฒนาธุรกิจ และสายการเงิน กฎหมายและไอทีในฐานะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นการรับช่วงการบริหารต่อจากนายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนเก่าซึ่งลาออกก่อนวาระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติแต่งตั้ง นางศิโรบล บุญถาวร เข้าดำรงตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ป็นต้นไป

Comment : โกลว์ ตั้ง "ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย " เป็นCEOคนใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ