ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยสอบถามรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ 097-2429333, 02-5371388 หรือ www.pttplc.com

Comment : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ