กูรูมองถ่านหินเยอรมนีลดบทบาท ก๊าซขึ้นแท่นค้ำระบบแทน 

กลุ่มบริษัท Zukunft Erdgas กล่าวไว้ในงาน E-World of Energy Trade Fair ระบุว่า ความต้องการใช้ก๊าซในเยอรมนีอาจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 ภายในปี 2565 เพื่อทดแทนการทยอยปิดตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยอาจผลักดันให้ก๊าซกลายเป็นเสาหลักต้นที่ 2 ของระบบไฟฟ้า จากเดิมที่ก๊าซครองภาคการผลิตไฟฟ้าเพียงร้อยละ 12.8 ต่างจากพลังงานหมุนเวียนที่ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 40 และถ่านหินที่ร้อยละ 35.5 โดยในส่วนการผลิตของถ่านหิน คิดเป็น 649 เทระวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2561

 

 


แหล่งที่มาภาพ : https://www.cleanenergywire.org

 

          นาย Timm Kehler ประธานบริษัท Zukunft Erdgas กล่าวว่า กำลังการผลิตของถ่านหินจะลดลงถึงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573 และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็มีกำหนดปิดตัวในปี 2565 เช่นเดียวกัน ทำให้เห็นได้ชัดว่าความสำคัญของก๊าซต่อระบบไฟฟ้าจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ถึงแม้ว่าในอดีตโรงไฟฟ้าก๊าซจะได้เดินเครื่องเพียงร้อยละ 38 จากกำลังการผลิตทั้งหมด 30 กิกกะวัตต์ ที่เทียบไม่ได้เลยกับโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่ได้เดินเครื่องถึงเท่าตัวของโรงไฟฟ้าก๊าซ

          นอกจากนี้ ยังมีการคำนวณเอาไว้ว่า ความต้องการใช้ก๊าซจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 30-81 เทระวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการแย่งสัดส่วนการผลิตที่เดิมถูกถือครองโดยถ่านหิน สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการสร้างแรงจูงใจให้กับการลงทุนระยะยาวในระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานของก๊าซ

         Timm Kehler กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า รัฐบาลมีความตื่นตัวในการรักษาฐานการผลิตจากก๊าซ และสร้างฐานการผลิตเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญว่า ผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคในเมือง ซึ่งยังคงใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านนี้

 

 

แหล่งที่มาภาพ : https://www.neweurope.eu

 

         ทั้งนี้ เยอรมนีเล็งเพิ่มสัดส่วนการนำเข้า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว จากแหล่ง Nord Stream 2 ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และยังมีอีก 3 โครงการที่แข่งขันกันเพื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว

 

         ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-energy-eworld-fair-gas/german-gas-demand-seen-rising-due-to-coal-exit-plan-idUSKCN1PV155

 

         แปลและเรียบเรียงโดย : ถลัชนันท์ โสตถิโสภา

 

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Comment : กูรูมองถ่านหินเยอรมนีลดบทบาท ก๊าซขึ้นแท่นค้ำระบบแทน