ปตท.เร่งผลิตแอลพีจีเข้าระบบอีก2-3แสนตันต่อปี

12/01/2015 | 1442 | Tags : ปตท. แอลพีจี

ปตท.เร่งผลิตแอลพีจีเข้าระบบอีก2-3แสนตันต่อปี

   

     นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า การที่ กบง.ปรับขึ้นราคาแอลพีจีหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงกลั่นขึ้น ทำให้ ปตท.มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เป็นจริง และทำให้ปตท.เร่งดำเนินการลงทุนขยายกำลังการผลิตแอลพีจีเพิ่มเข้ามาในระบบอีกประมาณ 2-3แสนตันต่อปี  โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาและออกแบบการเพิ่มกำลังผลิต

     นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ความต้องการใช้แอลพีจีในภาพรวมที่ยังคงมีอัตราที่เติบโตขึ้น ทำให้ ปตท.ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนขยายขีดความสามารถในการรองรับแอลพีจีนำเข้า ในระยะที่1 มูลค่าลงทุนประมาณ 38,000 ล้านบาท   เนื่องจากคลังแอลพีจี และท่าเรือขนถ่ายแอลพีจีที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอที่จะรองรับ  แต่การลงทุนในระยะที่2 จะชะลอออกไปก่อน   เพราะผลจากการที่ กบง.มีมติปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีใหม่ จะทำให้ทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ โรงกลั่นน้ำมัน มีแรงจูงใจที่จะผลิตแอลพีจีในประเทศออกมามากขึ้น

     แหล่งข่าวจากบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินการที่จะขยายกำลังการผลิต แอลพีจีในส่วนของปตท.นั้น ยังเป็นขั้นตอนของการเตรียมการเฉพาะภายในปตท. ซึ่งเมื่อมีมติการปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีออกมาแล้ว น่าจะทำให้มีการเร่งรัดการลงทุนได้  โดยในส่วนของโรงแยกก๊าซคาดว่าจะได้กำลังการผลิตเพิ่ม 3แสนตันต่อปี  จากกำลังการผลิตในภาพรวมประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปี ส่วนโรงกลั่นน้ำมันคาดว่าจะผลิตได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 60,000 ตันต่อปี  จากเดิมที่ผลิตอยู่ประมาณ  1.86 ล้านตันต่อปี

    สำหรับภาพรวมปริมาณใช้แอลพีจีในปี2557  ซึ่งกระทรวงพลังงานรวบรวมออกมา มีปริมาณการใช้ประมาณ7.43ล้านตัน ลดลงจากปี2556เล็กน้อยประมาณ1.1โดยกลุ่มที่มีการใช้แอลพีจีมากที่สุดคือปิโตรเคมี 2.6ล้านตัน ใช้ลดลงจากปีก่อนหน้านี้ 1.7รองลงมาคือภาคครัวเรือน 2.2 ล้านตัน ใช้ลดลง 9%  ภาคขนส่งใช้ ประมาณ 2ล้านตัน เพิ่มขึ้น11.5% และภาคอุตสาหกรรมใช้ประมาณ0.6ล้านตัน ลดลง4.6%

--------------------

Comment : ปตท.เร่งผลิตแอลพีจีเข้าระบบอีก2-3แสนตันต่อปี