ธพ.ขยายการใช้น้ำมันบี 20 ไปยังรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน กับ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ประชุมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมัน B20 สำหรับรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้มี 2 บริษัท ดังนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้แก่ รถรุ่น Hilux และ Fortuner รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป จำนวน 41 รุ่น(Hilux 37 รุ่น และ Fortuner 4 รุ่น) สามารถใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข และรถรุ่น Hilux และ Fortuner รุ่นเก่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2015 จำนวน 24 รุ่น (Hilux 20 รุ่น และ Fortuner 4 รุ่น) สามารถใช้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากมีการเติมน้ำมัน B20 บ่อย ๆ และใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ต้องติดต่อศูนย์จำหน่ายรถโตโยต้า (Authorized Dealer) เพื่อขอรับคำแนะนำ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้แก่ รถรุ่น D – MAX รุ่นปี 2012 – 2019 จำนวน 20 รุ่น สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบรวมถึ่งการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ และ MU – X รุ่นปี 2014 – 2019 จำนวน 12 รุ่น สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ

ด้านสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้เสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานบี 100 โดยเฉพาะเรื่อง ปริมาณโมโนกลีเซอร์ไรด์ เป็นไม่เกินร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนัก และมาตรฐานน้ำมันดีเซล เรื่องค่าน้ำ (Water Content) เป็นไม่เกิน 200 ppm โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการหารือกับผู้ผลิตบี 100 และโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมัน ต่อไป

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานวางเป้าหมายจะขยายกลุ่มผู้ใช้น้ำมัน B20 ไปยังกลุ่มรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก โดยการเร่งหารือกับผู้จำหน่ายรถยนต์แต่ละค่าย เพื่อผลักดันการใช้น้ำมัน B20 ปริมาณ 15 ล้านลิตร/วัน และ B7 ที่50 ล้านลิตร/วัน ซึ่งจะสามารถดูดซับ CPO ได้ 2 ล้านตัน/ปี ให้ได้ตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศ ปัจจุบันมีสถานีที่จำหน่ายน้ำมัน B20 จำนวน 156 สถานี และ Fleet ที่ใช้ 173 แห่ง

Comment : ธพ.ขยายการใช้น้ำมันบี 20 ไปยังรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ