ปตท.จับมือ Envision พัฒนา New Energy และ Digital Transformation 


นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล   ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามใน "พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางด้าน New Energy และ Digital Transformation" ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Envision Energy International Limited  โดยมี  Mr. Lei Zhang, Founder & CEO และ Mr. Michael Ding, Global Executive Director  จาก Envision Group  ร่วมลงนาม  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ  เมืองเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน

การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาเทคนิคและโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้าน battery และ renewable energy   การจัดหาและสนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ใน green energy  การนำเทคโนโลยี  AIoT  และ  Platform EnOS  มาพัฒนาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการผลิต  ตลอดจนความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV)  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต

Comment : ปตท.จับมือ Envision พัฒนา New Energy และ Digital Transformation