นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรองโฆษก กฟผ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กฟผ. ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มีความสุข เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย และขอให้ความมั่นใจว่า กฟผ. จะดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเพียงพอสำหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยจะบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ให้มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นและงดบำรุงรักษานอกแผนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตลอดช่วงฤดูร้อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้ กฟผ. ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วยวิธีง่ายๆ อาทิ ถอดล้างหน้ากากพัดลมช่วยให้พัดลมทำงานได้ดีขึ้น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 26 องศา ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 10% ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดแบบเดิม ประหยัดไฟกว่า 20 - 80% รวมถึงปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานและมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ติดดาว (Ranking) ซึ่งมีการแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าเดิมและสะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5 มาตรฐาน, เบอร์ 5 หนึ่งดาว, เบอร์ 5 สองดาว และ เบอร์ 5 สามดาว โดยในแต่ละระดับของดาวที่เพิ่มขึ้นจะแสดงถึงความสามารถในการประหยัดไฟฟ้าได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 – 10 % ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และทำให้การใช้ไฟฟ้าในระบบไม่สูงจนเกินไป ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Comment : กฟผ.เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าช่วงเทศกาลสงกรานต์