กบง.สั่งลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มพร้อมเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่ม

12/01/2015 | 1196 | Tags : กบง. น้ำมัน

กบง.สั่งลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มพร้อมเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่ม

 

        สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใช้กลไกบริหารจัดการผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อกำกับดูแลค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยที่ประชุมฯ ปรับเพิ่มอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันดีเซล 0.30 บาท/ลิตร และปรับลดอัตราจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ลง 0.40 บาท/ลิตร ซึ่งจะมีผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดในประเทศปรับลดลง

          นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้พิจารณาปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซล 0.30 บาท/ลิตร จากเดิมจัดเก็บ 3.05 บาท/ลิตร เป็น 3.35 บาท/ลิตร และพิจารณาปรับลดอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ลง 0.40 บาท/ลิตร จากเดิมจัดเก็บ 3.65 บาท/ลิตร เป็น 3.25 บาท/ลิตร ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อกำกับดูแลค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

        

         ทั้งนี้จะประสานขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ลง บาท/ลิตร ลดราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 และ E 20 ลง 0.60 บาท/ลิตร และน้ำมันดีเซลลดลง 0.30 บาท/ลิตร ส่วน E85 ราคาคงเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ถึงแม้ราคาขายปลีกน้ำมันจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ประเทศไทยยังคงมีสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบร้อยละ 85 ของการจัดหาน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศ กระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็นแม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะลดลงก็ตาม

        

          สำหรับฐานะสุทธิเงินกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2558 อยู่ที่ประมาณ 19,625 ล้านบาท ผลจากการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้ ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอีกจากประมาณ 413 ล้านบาท/เดือน  

........................................... 

Comment : กบง.สั่งลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มพร้อมเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่ม