บริษัทพลังงานเยอรมันกังวลไฟฟ้าไม่พอใช้ เหตุจากนโยบายเลิกใช้ถ่านหินและนิวเคลียร์


Comment : บริษัทพลังงานเยอรมันกังวลไฟฟ้าไม่พอใช้ เหตุจากนโยบายเลิกใช้ถ่านหินและนิวเคลียร์