สนพ.เตรียมเจรจาเลื่อนไอพีพีกัลฟ์เข้าระบบ

14/01/2015 | 1620 | Tags : สนพ. ไอพีพีกัลฟ์

สนพ.เตรียมเจรจาเลื่อนไอพีพีกัลฟ์เข้าระบบ

     นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือพีดีพี2015 ที่จะเริ่มใช้ในปี2558-2579 ว่า ขณะนี้การจัดทำแผนพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดแผนพีดีพี จะลดต่ำลงจากแผนพีดีพีฉบับเดิมอยู่ประมาณกว่า 10,000 เมกะวัตต์  เนื่องจากมีการปรับตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(จีดีพี)เฉลี่ยทั้งแผนลดลงจากเดิมคือจาก4.5% เหลือ 3.9 % และการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานที่คาดว่าจะประหยัดได้จากแผนอนุรักษ์พลังงาน  เป็น74จากเดิม ที่นำมาใช้ในการคิดคำนวณประมาณ 20


     ทั้งนี้ผลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงจากเดิม ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ลดลงด้วยในขณะที่โครงการที่ถูกกำหนดเอาไว้ในแผนพีดีพีฉบับเดิม ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเจรจาให้เลื่อนกำหนดการจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิช(ซีโอดี) ออกไปเพื่อไม่ให้ปริมาณสำรองไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 


     นายชวลิต กล่าวว่า โครงการสำคัญที่ คาดว่าจะต้องมีการขอเจรจาเพื่อให้เลื่อนกำหนดการจ่ายไฟเข้าระบบออกไป คือโครงการไอพีพี ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จำนวน5,000เมกะวัตต์ โดยในแผนพีดีพีฉบับเดิม  ทางบริษัทกัลฟ์ เอส อาร์ ซี จำกัด จะต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่ปี2564-2567 ปีละ 1,250เมกะวัตต์  ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะสามารถเจรจาให้เลื่อนออกไปอย่างไร  เพราะมีความจำเป็นต้องรอผลสรุปการตัดสินใจในระดับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่าจะพิจารณาเรื่องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)ส่งมาว่าจะให้มีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโครงการไอพีพี ขนาด 5,000 เมกะวัตต์ ของบริษัทกัลฟ์ เอส อาร์ ซี จำกัดหรือไม่   โดยหากในระดับนโยบายไม่ได้มีการยกเลิกโครงการ จึงจะเริ่มกระบวนการขอเจรจากับทางบริษัทกัลฟ์ เพื่อเลื่อนโครงการออกไป 


     สำหรับโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ที่จะหมดอายุสัญญาซื้อขายฟ้าในปี 2560 รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 2,908 เมกะวัตต์  แต่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 1,787 เมกะวัตต์ นั้น  สนพ.มีความเห็นว่า ไม่สามารถที่จะต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้น  แต่เห็นว่า ควรจะมีการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าใหม่ ในจำนวนปริมาณไฟฟ้าที่จำกัด เท่าที่เห็นว่ายังมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ ด้วยต้นทุนที่ต่ำเป็นกรณีเฉพาะ  ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำลังพิจารณาที่จะกำหนดหลักเกณฑ์รับซื้อในเรื่องนี้


     ทั้งนี้แผนพีดีพี ฉบับใหม่ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้ในเดือนก.พ. 2558 หลังจากนั้นก็จะนำความคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในเดือนมี.ค. 2558 และจะเริ่มนำไปใช้ได้ในเดือนเม.ย. 2558 ทั้งนี้ แผนพีดีพีฉบับใหม่ จะมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์เป็นระยะ เช่นเดียวกับแผนพีดีพีฉบับก่อนหน้านี้ 


      .........................


Comment : สนพ.เตรียมเจรจาเลื่อนไอพีพีกัลฟ์เข้าระบบ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ