เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุน"โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" รุ่นที่ 3 


ดร.พสุ โลหารชุน (กลาง) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันมอบทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการ "โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับ ปวช.-ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า จำนวน 25 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันกับบริษัท

ทั้งนี้ โครงการ "โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" ริเริ่มในปี 2560 ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งบริษัท สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ

 

 

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุน"โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" รุ่นที่ 3
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ