ปลัดพลังงานยืนยันระบบไทยแลนด์3พลัสเป็นประโยชน์แน่นอน


ปลัดพลังงานยืนยันระบบไทยแลนด์3พลัสเป็นประโยชน์แน่นอน     

     

         นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงงาน  เปิดเผยว่า จากกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 ตามแผนงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ฯ  และเตรียมส่งรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการเรื่อง การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 และความเห็นประกอบอื่นๆ  มาให้รัฐบาลเพื่อประกอบการพิจารณานั้น  กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่า ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมของไทยในปัจจุบัน ที่ใช้ระบบ Thailand 3+ นั้น สามารถที่จะรองรับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 นี้ ได้อย่างมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมาย ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างรัฐและผู้รับสัมปทาน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่รัฐสูงสุด

          
          ขณะนี้ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจต่างๆ เขตพื้นที่บนบกและในทะเลอ่าวไทย รวม 29 แปลง  ประกอบด้วย แปลงบนบก 23 แปลง  และแปลงในทะเลอ่าวไทย 6 แปลง  และมั่นใจว่าภายใต้ระบบสัมปทานปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศไทยมีประสบการณ์มายาวนานจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคงพลังงานและการเก็บรายได้เข้ารัฐ โดยเป็นระบบที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการสำรวจปิโตรเลียมต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
         
          โดยหากมีข้อกังวลกระทรวงพลังงานก็พร้อมจะทำการศึกษาระบบอื่นคู่ขนานไปด้วย โดยเฉพาะระบบ PSC ซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งที่มีข้อดีข้อเสียที่อาจแตกต่างกันบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาจากประสบการณ์ในพื้นที่ไทย ? มาเลเซีย ที่ใช้ระบบ PSC อยู่ แต่พบว่าหากนำระบบสัมปทานแบบ Thailand 3 มาปรับใช้ก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่รัฐที่ดีกว่าระบบ PSC   อย่างไรก็ตามจะมีการศึกษาต่อไปว่าในการเปิดสัมปทานรอบ 21 นี้ ระบบใดจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ได้คุ้มค่ากว่า กระทรวงพลังงานก็พร้อมจะปรับระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเช่นกัน" ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

           นายอารีพงศ์ กล่าวเพิ่มว่า ในส่วนพื้นที่ซึ่งมีการเปิดสัมปทานในรอบ 21 ล้วนแต่เป็นพื้นที่เดิมที่ผู้ที่เคยได้สิทธิในครั้งที่ผ่านมาได้คืนให้กับรัฐ โดยกระทรวงพลังงานเห็นว่ายังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและควรเปิดโอกาสให้กับประเทศได้มีกิจกรรมในการสำรวจเพิ่มเติม โดยกระทรวงพลังงานอยากใช้โอกาสนี้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ลูกหลาน และคิดว่าประเทศไม่ควรจะเสียโอกาสอีกแล้ว เพราะหากล่าช้าอาจจะเกิดความเสี่ยงด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาจต้องเจอกับวิกฤตพลังงานในอนาคต หากจำเป็นจะต้องมีการชะลอหรือยุติการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมในครั้งนี้
..........................

Comment : ปลัดพลังงานยืนยันระบบไทยแลนด์3พลัสเป็นประโยชน์แน่นอน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ