บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.16 บาท 

 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562  ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  14 มิถุนายน 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 320  ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

Comment : บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.16 บาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ