ปตท.มอบ13 ล้าน สร้าง "อาคารน้ำใจกลุ่ม ปตท." 


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 13,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุน เพื่อสร้าง "อาคารน้ำใจกลุ่ม ปตท." ซึ่งจะเป็นศูนย์รับบริจาคแบบครบวงจร เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีจิตสาธารณะ นำไปสู่การเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์อย่างทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคืนประโยชน์สุขให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

Comment : ปตท.มอบ13 ล้าน สร้าง "อาคารน้ำใจกลุ่ม ปตท."