ปตท.เปิดศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 


นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (กลางขวา) และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลางซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10  โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ แห่งนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 ณ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีภารกิจในการอำนวยความสะดวก ดูแลและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และปราจีนบุรี ระยะทางรวม 159 กิโลเมตร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออก พร้อมตอบสนองการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้สามารถส่งก๊าซธรรมชาติจากระยองถึงผู้ใช้บริการ และควบคุมระบบการจ่ายก๊าซให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Comment : ปตท.เปิดศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ