ไทยออยล์ จับมือ จีพีเอสซี ติดตั้งระบบโซลาร์ โรงพยาบาลเกาะสีชัง 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากซ้าย) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จีพีเอสซี) โดย คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากขวา)แถลงความร่วมมือจัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของพนักงานในการบริหารจัดการตลอดโครงการ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชังในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในระยะยาว โดยมี ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธ์ ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชังร่วมเป็นเกียรติ

Comment : ไทยออยล์ จับมือ จีพีเอสซี ติดตั้งระบบโซลาร์ โรงพยาบาลเกาะสีชัง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ