ไทยออยล์เปิดตัว "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" 


 เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ (ที่6 จากซ้าย แถวยืนแรก) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ร่วมจัดทำโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ กับ กรมป่าไม้ โดยคุณนันทนา บุณยานันต์(ที่5 จากซ้าย แถวยืนแรก) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดย ดร. พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ (ที่4จากขวา แถวยืนแรก) ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา กลุ่มไทยออยล์ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ ตลอดจนตัวแทนชาวบ้านกว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ณ บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

และในโอกาสนี้ไทยออยล์ได้ส่งมอบต้นไม้ในโครงการ วิ่ง "เพื่อโลก"เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่50 ไร่ ทำโป่งเทียมสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ทำฝายชลอน้ำ และทำฐานหอดูไฟป่าจากวัสดุเหลือใช้จากโรงกลั่นไทยออยล์เพื่อเป็นการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและช่วยลดก๊าซเรือนกระจก CO2

Comment : ไทยออยล์เปิดตัว "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ