เอ็กโก กรุ๊ป เปิด "ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม" 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป แบ่งปันความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสู่สังคม จัดพิธีเปิด "ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม" ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ซึ่งหมดสัญญาการเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งสะท้อน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เอ็กโก กรุ๊ป เป็นประธานร่วมในพิธี

สำหรับศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า ได้ที่ www.egco.com/th/khanom-learningcenter

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป เปิด "ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ